Bonsaistijlen

Voor bonsai is een aantal stijlen gedefinieerd. De meest gebruikte stijlen zijn:
Bunjingi (geleerde)
Chokkan (formeel rechtopgaand)
Fukinagashi (windgestriemd)
Han-Kengai (semi-cascade)
Hokidachi (bezem)
Kengai (cascade)
Moyogi (informeel rechtopgaand)
Negari (blootliggende wortels)
Yose-ue (groepsbeplanting)

Bunjingi

Bonsaistijl (geleerde). Stijl waarbij de karaktervolle stam zonder takken vaak lang en dun is en waarbij de top klein is in verhouding tot de boom.

Chokkan

Bonsaistijl (formeel rechtopgaande stijl). Een rechte, ononderbroken stam die doorloopt tot aan de top, met symmetrisch gerangschikte takken.

Fukinagashi

Bonsaistijl (windgestriemd), waarbij een boom wordt uitgebeeld die jarenlang heeft blootgestaan aan krachtige winden uit steeds dezelfde richting.

Han-Kengai

Bonsaistijl (semi-cascade). De top van de boom moet tussen de boven- en onderkant van de pot hangen.

Hokidachi

Bonsaistijl (bezem). Alle takken komen op hetzelfde punt boven uit een korte, rechte stam.

Jin

Een top of gebroken tak die van schors is ontdaan, eventueel bijgewerkt, gebleekt en behandeld met een conserveringsmiddel.

Kengai

Bonsaistijl (cascade). De top van de boom hangt onder de basis van de pot.

Mame

Bonsai met een hoogte van 5 tot 15 cm

Moyogi

Bonsaistijl (informeel rechtopgaand). De stam heeft een aantal bochten en symmetrisch gerangschikte takken. De meest voorkomende bonsaistijl.

Negari

Bonsaistijl (blootliggende wortels). De hoofdwortels komen voor een deel boven het grondoppervlak uit.

Shari

Van schors ontdaan en gebleekt gedeelte van de stam.

Tokonoma

Een nis in de muur, die gebruikt wordt om een compositie met bonsai te tonen.

Wortelsnoei

Techniek van het terugsnoeien van de wortels opdat er zich een fijner en compacter wortelgestel kan ontwikkelen.

Yose-ue

Bonsaistijl (groepsbeplanting). Een groep bomen, die (meestal op een platte schaal) de als één geheel bij elkaar passen.